Tai gắn ray yên Trek Madone 9-Series (7x10mm)

599.000 VND

Tìm Cửa Hàng

Màu sắc:

Dùng để thay thế tai gắn ray yên tròn mặc định (7x7mm) khi đổi sang các dòng yên Bontrager với ray yên oval (7x10mm). Sản phẩm chính hãng.

Tương thích với các cốt yên Bontrager chuẩn 2 ốc và cốt yên dạng nắp chụp (seat mast cap).

Chi tiết sản phẩm

  • Tương thích với cốt yên Trek Madone 9-Series Aero
  • Không kèm ốc gắn