Tai gắn ray yên hai ốc dạng Oval 7x10mm

599.000 VND

Tìm Cửa Hàng

Màu sắc:

Dùng để thay thế tai gắn ray yên tròn mặc định (7x7mm) khi đổi sang các dòng yên Bontrager với ray yên oval (7x10mm)

Sản phẩm chính hãng

Tương thích với các cốt yên Bontrager chuẩn 2 ốc và cốt yên dạng nắp chụp (seat mast cap).

Chi tiết sản phẩm

1 – Tham khảo chi tiết dòng yên sử dụng trước để đảm bảo tính tương thích trước khi lắp ráp

2 – Không kèm ốc gắn