Ngàm gắn gọng bình tay lái Bontrager Clamp 31.8

125.000 VND

Tìm Cửa Hàng

Màu sắc:

Ngay trong tầm tay 

Ngàm gắn gọng bình tay lái Bontrager Clamp 31.8 cho phép bạn dễ dàng gắn gọng bình ngay tay lái. Phù hợp tay lái của xe đạp đường trường, leo núi và thành phố có đường kính 31,8 mm, đã bao gồm phụ kiện gắn

Chi tiết

1 – Giải pháp đặt chai nước thay thế cho xe đạp không có giá đỡ trên khung

2 – Chỉ có ngàm gắn, không bao gồm gọng bình

3 – Tương thích với tay lái đường kính 31,8 mm. Bao gồm phụ kiện

SKU: 1042065